۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

وزارت اطلاعات و سایتهای خبری

دوستان توجه داشته باشند که عده ای در سایتهای مختلف از جمله بالاترین و دنباله از اعضای باند "سربازان گمنام امام زمان" هستند و وظیفه اینهاست که تخم یاس و بدبینی بپاشند از همین رو در این چند روز تلاش کرده اند که یکی به موسوی و کروبی بتازند و یکی هم اینکه مبارزه را دراز مدت ارزیابی کرده و پیروزی را به اینده ای نامعلوم حواله دهند و از طرف دیگر در میان نیروهای سبز اختلاف افکنی کند. البته نه آنگونه آشکار که مورد شناسائی سبزها قرار گیرند بلکه خیلی پیچیده که میتوان مورد نیک آهنگ و کدیور را از کارهای آنها دانست که با کمال تاسف خیلی ها در این دام افتادند.
جنبش سبز طیفهای وسیعی از جامعه را در بر میگیرد و لذا به همان صورت که نیک آهنگ حق دارد کاریکاتور هر فردی از جمله آقای موسوی را بکشد، جناب کدیور هم این حق را دارد که در مورد شعار " نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران" نظر دیگری داشته باشد. بیایید این حق را برای همدیگر قائل شویم که همه یک جور فکر نمیکنیم و با سعۀ صدر دیدگاه های مختلف را در جنبش برسمیت بشناسیم، آنهم در عمل.
  حاکمیت بطور جدی از جنبش وحشت دارد و بخوبی آگاه است که نمیتواند برای هر مناسبتی قشون کشی کند لذا تلاش میکند در سایتهای مورد استقبال سبزها نفوذ کرده و اذهان را از مسئلۀ اصلی که استبداد خامنه ای است منحرف کند. باور کنید تا پیروزی راهی نمانده اگر نیروهای جنبش سبز انرژی خود را بیهوده هدر ندهند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر