۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

هشداری چند باره

در مورد فعالیت باند وزارت اطلاعات رژیم در سایتهای مختلف قبلا هم هشدار داده شده ولی گویا چندان از طرف دوستان جدی گرفته نشده که میبینیم لینکهای ارسالی در این اواخر به موضوعاتی میپردازند که کوچکترین رابطه ای با مسائل ایران ندارند. از اختاپوس پیشگو گرفته تا مسائل مربوط به لاغری و تست هوش و گربۀ مرتضی علی و ... و در برخی موارد هم پرداختن به مجاهدین خلق و صد البته از موضع خبری! دعوای مجاهدین با حاکمیت بر کسی پوشیده نیست، اشتباهات مجاهدین هم البته از سوی نیروهای خارج از کشور بارها و بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته، اما تروریست خواندن مجاهدین و پخش چنین اخباری تنها از سوی وزارت اطلاعات رژیم صورت گرفته و میگیرد، لذا کد شناسائی باند سربازان گمنام امام زمان یکی هم همین تروریست خواندن مجاهدین است
رژیم حاکم بر ایران تمام تلاشش را میکند تا اذهان را از تضاد اصلی منحرف کند و مردم را درگیر مسائل فرعی کند و بنظر میرسد در این زمینه به موفقیتهائی هم رسیده که نمونه اش سالگرد 18 تیر بود که کمترین اخبار در این رابطه در سایتها ملاحظه شد. نمونه ای انحرافی برای مثال دعوا برسر دانشگاه آزاد است و یا پرداختن به دعوای امثال لاریجانی و توکلی با احمدی نژاد، اینها انحرافی است و باید با هشیاری از سدشان گذشت
دعوای اصلی جنایاتی است که توسط شخص خامنه ای صورت گرفته و باید همه حول همین محور فعالیت کنند چرا که تضاد اصلی اکنون آقای خامنه ای است و نباید انرزی مان را صرف فرعیاتی که بیشترش ساختگی است و خود رژیم برای انحراف افکار عمومی آنها را بوجود میاورد کنیم
توجه داشته باشیم که جناب کروبی بخوبی اعلام کرده اند که "نه از اسلام این نظام چیزی باقی مانده و نه از جمهوری اش" لذا سیستم حاکم را باید بازتعریف کرد و در دامهایی که وزارت اطلاعاتش در دنیای مجازی پهن میکند گرفتار نشویم

۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

هر دم از این باغ بری میرسد

آقای خامنه ای به خیال خام خودش باز هم مکر بکار برده و خیمه شب بازی جدیدی راه انداخته بنام "محکومیت جنایتکاران کهریزک" که حتی مرغ پخته را هم به خنده وامیدارد. جنایتکاران اصلی از ایشان پست و مقام گرفتند و حالا چند بی نام و نشان را میخواهند دراز کنند تا قدری از خشم مردم بکاهند. نه آقا، خودتی! این بازیها دیگر خریدار ندارد واگر توانستی قتلهای زنجیره ای را ماست مالی کنی، اکنون با یک ملت طرفی که خوب میدانند جنابعالی مسئول تمامی این جنایات هستی. فریادشان را که در خیابانها شنیدی! یا تو هم میخواهی به تاسی از تیمسار ازهاری بگوئی "نوار است" این تازه اغاز کار است. باش تا سرانجام جنایاتت را ببینی

ما پیروزیم اگر

حاکمیت جور و جنایت با تمام توان حداکثر استفاده را از داشته هایش میکند. یعنی استفاده از نیروهای انتظامی و بسیجی و گارد مخصوص خامنه ای بنام لباس شخصی ها. در مقابل، جنبش سبز تنها امکانش حضور در خیابانهاست و چنانچه خیابان را از دست بدهد، حال به هر دلیلی که میخواهد باشد، به مرور به انفعال کشیده شده و تنها به نق زدنهای گاه و بیگاه دچار خواهد شد. لذا از تمامی کسانی که دل در گرو آزادی ایران و ایرانی دارند، بخصوص آقایان موسوی و کروبی انتظار میرود مردم را از این سلاح موثر محروم نکنند و با هوشیاری و تاکتیکهای موثرمردم را به خیابان دعوت کنند. حاکمیت وحشت غیرقابل تصوری از حضور مردم در خیابانها دارد. متاسفانه خرداد را از دست دادیم، بیائید برای 18 تیر برنامه ریزی کنیم. حاکمیت توان بسیج نیرو در دراز مدت را ندارد و چنانچه مردم بطور مداوم خیابانها را تسخیر کنند، شک نکنید که پیروزی جنبش سبز قطعی خواهد بود. مردم تا بحال بهای زیادی برای آزادی پرداخته اند نگذاریم خونهای ریخته شده و روح های زخم دیده عزیزانمان بهدر رود. ما پیروزیم اگر به قدرت خود ایمان آوریم. ما پیروزیم اگر به پوشالی بودن حاکمیت ایمان بیاوریم. ما پیروزیم اگر با هم باشیم و با هم سرود آزادی سردهیم.
دوستان، عزیزان، خواهران و برادران، چشمان ندا ما را به خیابان فرا میخواند، نگاه سهراب در انتظار ماست و مظلومیت ترانه و همۀ شهیدانمان و اسیرانمان چشم انتظار حضور ما در خیابانهاست.