۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

ربودن پگاه آهنگرانی و سکوت خانم منیژه حکمت

چند روزی است که پگاه آهنگرانی بازیگر جوان سینما توسط نیروهای اطلاعات ربوده شده و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است
در تماسهای تلفنی با خانم منیژۀ حکمت، مادر پگاه، ایشان اظهار بی حوصله گی نموده و از پاسخ به سوالات خبرنگاران طفره رفته است شاید به امید آنکه همچون دفعۀ قبل که بعد از کودتای انتخاباتی پگاه را برای دو سه روزی بازداشت کرده بودند، اینبار هم خانم حکمت بتواند ملزومات ازادی پگاه را فراهم کند
باید به خانم منیژۀ حکمت یادآور شد که یکی از عاقلانه ترین کارها در چنین مواقعی اطلاع رسانی است تا اعتراضات سراسری دست و پای جنایتکاران را ببندد و از بروز فاجعه جلوگیری کند
حاکمیت ولایت فقیه در میان بحرانهای داخلی و بین المللی دست و پا میزند، از اینرو وزارت اطلاعات این رژیم در اوج استیصال رفتار نامتعارفی از خود بروز میدهد، لذا در چنین شرایطی نباید اتلاف وقت کرد و باید سریعا مجامع بین المللی وافکار عمومی را از چنین رفتاری آگاه کرد و به کمک طلبید
خانم حکمت با مردم و خبرنگاران موضوع ربوده شدن دخترتان، پگاه آهنگرانی، را در میان گذارید و به تهدیدات وزارت اطلاعات اهمیتی ندهید. سکوت شما لطمات جبران ناپذیری بهمراه خواهد داشت 


۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

ارایش خانمها

چندی پیش از یکی از خانمهائی که خیلی به سر و وضع خودش رسیده بود سوال کردم که چرا در یک مهمانی ساده هفت قلم ارایش کرده است؟
همین سوال ساده باعث شد که بحثی درگیرد و اکثر اقایان  حاضر به بنده حمله کنند که به حقوق خانمها احترام نمیگذارم و به جای اینکه مدافع حقوق زنان باشم برایشان مانع تراشی میکنم و همچون مذهبی های عقب افتاده نگاهم به زن، نگاهی فئودالیستی است و طرفدار مردسالاری هستم و... خلاصه دردسرتان ندهم بیش از انکه خانمها حرفی بزنند این اقایان بودند که در تمام ان ساعات نفرین شده مرا شماتت و سرزنش میکردند و گاه متهم و حتی یکی محکومم کرد که اساسا بنده نگاهم به زن، نگاهی فاشیستی است
و من در تمام این مدت بفکر بودم که سوال حقیر از ان خانم محترم چه پاسخی میتواند داشته باشد
راستی چرا خانمها اینهمه به ارایش و شکل ظاهری خود اهمیت میدهند؟