۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

پیش بسوی فریاد آزادی

در آستانۀ سالگرد جنبش شکوهمند سبز هستیم. جنبشی که خود باوری را در ایرانیان احیا نمود و سکوت سالهای سیاه استبداد دینی را شکست. جنبشی که آزادی را در سکوت جستجو کرد و لرزه بر اندام حاکمیت جور انداخت و میرود تا به بلوغ رسد و آزادی را فریاد زند و بساط دجالیت و استبداد دینی را برای همیشه از صحنۀ سیاسی ایران پاک کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر