۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

جهلمان را باور کنیم

قابل توجه اندسته از روشنفکرانی که با تحلیلهای آبکی میخواهند بزور به مردم بقبولانند که نظامیان قصد دارند در ایران روحانیت را کنار بزنند و با زیر آب کردن سر خامنه ای قدرت را یکسره در دست بگیرند
باور کنید در ایران هیچ قدرتی یارای مقابله با روحانیت را ندارد و فرماندهان سپاه هم اینرا بخوبی میدانند . مثلا اگر خامنه ای همین امروز تمامی فرماندهان سپاه را از کار برکنار کند و به دست همگی جارو بدهد که بروند خیابانها را تمیز کنند آب از آب تکان نمیخورد. حکومت ولایت فقیه ستونهایش را بر جهل ما قرار داده و برای همین است که روزانه در حال تولید نوع جدیدی از تقدس میباشد. باور کنیم که از لحاظ فرهنگی عقب افتاده ایم شاید در آن صورت فکری برای این جهل خانمان براندازمان کنیم

خاک بر سرمان با این مبارزه کردنمان

یازدهم اردیبهشت هم آمد و رفت و ما ملت شجاع و غیور ایران با تاریخی 2500 ساله و بلکه بیشتر در این روز مشت محکمی بر دهان یاوه گویان ولایت زدیم و از بسکه مشت زدیم دستمان قدری درد گرفت که برای معالجه فعلا قرار است کمی استراحت کنیم و خودمان و دیگران را سرکار بگذاریم برای خرداد ماه که دیگه بسلامتی حتما ماه خون است و میرویم که در خرداد دیگه کار را تمام کنیم و چنان مشت محکمی بر دهان ولی فقیه بزنیم که مثل دومینو همگی نقش زمین شوند. یعنی از خامنه ای شروع بشه بره تا اون پایین پایینا
خاک بر سرمان کنند با این مبارزه کردنمان