۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

شعور پوست پیازی خامنه ای

علی خامنه ای که سواد و شعور سیاسی درستی ندارد اما آنها که به او مشاوره میدهند چنان متوهمند که گاه با خود میگویم نکند اینها هم از نفوذی های مجاهدین باشند که در لباس ذوب شدگان در ولایت میخواهند تیشه به ریشۀ خامنه ای بزنند. فقط یک مورد را اشاره میکنم و میگذرم
آنچه تا کنون نظام ولایت فقیه را سرپا نگاه داشته عدم توسل به خشونت از جانب مخالفان این نظام میباشد. البته آن خشونتی که در دهه 60 بر نیروهای سیاسی و بطور اخص بر مجاهدین تحمیل شد بنا بدلایلی نمیتوانست رژیم را ساقط کند که مهمترینش جنگ با عراق بود که خمینی آن را نعمت میدانست از این بگذریم
اینکه برخی از مشاوران خامنه ای تمام تلاششان را میکنند تا جنبش را بسمت رادیکالیزه شدن بکشانند دلیل بیسوادی سیاسی و توهمی است که به دستهای غیبی دارند وگرنه هیچ عقل سلیمی قبول نمیکند  مخالفت مسالمت امیز ملتی را بسمت مبارزه خشونت امیز سوق دهد
اما همانطور که گفتیم آنهائی که به خامنه  ای مشاوره میدهند سخت از موضوع پرتند به این دلیل ساده که چنانچه جنبش سبز رادیکالیزه شود، یعنی جواب مشت را با مشت و گلوله را با گلوله بدهد، آنکه میدان را خالی میکند در وحلۀ اول همین بسیجیان ساندیس خور هستند. اینها زمانیکه پای هزینه وسط بیاید جزو اولین کسانی هستند که خامنه ای را تنها میگذارند
اما دستۀ دوم انهائی هستند که از قبال خامنه ای به پولهای هنگفت رسیده اند. اینها ذوب شدگان در ولایت پول هستند و بسیاریشان در جمعهای خصوصی به ریش خامنه ای میخندند و لذا در هنگام شرایط انقلابی سریعا بفکر فرار از کشور میافتند. تجربۀ تمام انقلابات این مدعا را پابت میکند. میماند نیروهای نظامی و انتظامی. این دو نیرو با شدت گرفتن مبارزه دچار ریزش شده و در نهایت بخش وسیعی از بدنه اشان به مردم میپیوندند، که یعنی سقوط حاکمیت. اینکه آقایان موسوی و کروبی مدام بر مسالمت آمیز بودن جنبش اصرار میکنند فقط به همین دلیل ساده است که میدانند رادیکالیزم برابر است با انقلاب و نابودی جمهوری اسلامی
 و این دو بزرگوار قصدشان اصلاح این نظام است ، نه نابودیش. اما تمام شواهد گواه بر این است که آنچه را موسوی و کروبی درک کرده اند، خامنه ای و اطرافیانش عاجز از درک آن هستند
از قدیم گفته اند که هر انقلابی دو رهبر دارد، یکی رهبر نیروهای مردمی که بر وضع موجود شوریده اند و یکی هم رهبر حاکم که با ندانم کاریها و بلاهتش موجبات سقوط خود را فراهم میکند و خامنه ای دقیقا قدم در چنین راهی گذاشته است، چرا که در بلاهت سرآمد تمامی اطرافیانش میباشد

۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

تحریم 22بهمن

اکنون که روز 25 بهمن برای راهپیمائی مشخص شده و به عقیدۀ حقیر از زیرکی آقایان موسوی و کروبی بود که بجای 22 بهمن که به روال هر ساله تجمعات حکومتی برگزار میشود 25 بهمن را برای راهپیمائی انتخاب کرده اند باید به این اصل اساسی توجه کنیم که روز 22 بهمن تا آنجا که در توان داریم از خانه خارج نشویم حتی برای خرید یا گشت و گذار و یا دید و بازدید. باید که این روز تحریم شود آنگاه درخشش 25 بهمن چند برابر خواهد شد
یک نکتۀ دیگر هم هست که بینهایت ظریف و هوشیارانه انتخاب شده و آنهم تقاضای مجوز برای راهپیمائی 25 بهمن است. آقایان موسوی و کروبی قصدشان رساندن پیام تظاهرات بوده وگرنه بخوبی آگاهند که این سیستم هرگز به تقاضای آنها پاسخ مثبت نخواهد داد، حداقل در شرایط کنونی، و لذا تقاضای مجوز تاکتیکی است که بکار رفته برای رساندن پیام مهم تظاهرات
پس یادمان باشد تحریم 22بهمن و آماده شدن برای تظاهرات 25 بهمن
ضمنا باید بیش از حد معمول هشیار باشیم چرا که ممکن است عده ای با بهانه های مختلف قصد کشاندنمان به تظاهرات حکومتی 22بهمن را داشته باشند لذا آگاه باشیم که بهانه هائی از قبیل تبلیغ برای 25 بهمن در روز بیست و دوم فریبی بیش نیست. وزارت اطلاعات تمامی تلاشش را میکند تا بلکه نیروهای جنبش را به تظاهرات حکومتی بکشاند و لذا از طریق نیروهایش در سایتهای مختلف که در لباس سبز خود را مخفی کرده اند کانالهای انحرافی ایجاد کند. هشیاری ما تمام تلاشهای وزارت اطلاعات را خنثی خواهد کرد
پس همه یک صدا
نه به 22بهمن
آری به 25 بهمن

بهمن آزادی بر سر استبداد

سر تا سر ایران در شور و شوق 25 بهمن بسر میبرد و تو میتوانی بسادگی این شور را احساس کنی. جنبش سبز اکنون آبدیده شده و با کوله باری از تجربه به مصاف دیو استبداد میرود و این بار اما میداند که برای آزادی باید که خیابان را فتح کند و میداند چنانچه پیگیر و سمج باشد، اردوی استبداد ریزش های فراوان خواهد کرد و انان که بینابینی هستند به اردوی جنبش خواهند پیوست
هموطنان
خامنه ای رفتنی است اگر 25 بهمن حضورمان را بر نیروهای استبداد تحمیل کنیم

زنده باد آزادی