۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

چه باید کرد؟

دعوت شورای هماهنگی از مردم برای گفتن الله اکبر بی پاسخ ماند، یعنی این شورا مقبولیت لازم را در میان مردم ندارد و بهتر است که ضمن گزارش کارهایش به مردم، انحلال این شورا را اعلام کند تا بتوان حرکتی فراگیر جهت  تشکیل شورائی که بتواند خواسته های اقلیتی تمامی گرایشهای فکری را براورده کند بوجود اورد
امیدواریم دوستانی که در شورای هماهنگی عضویت دارند با این مسئله بصورت جدی برخورد کنند و اگاه باشند که این عدم مقبولیت میتواند نتایج وحشتناکی بهمراه داشته باشد، از جمله اینکه حاکمیت را به این باور برساند که جنبش سبز زمین گیر شده و پویائی خود را از دست داده، و با این پیش فرض فشار بر اقایان موسوی و کروبی را افزایش داده و یا حتی حذف فیزیکی انان را در دستور کار خود قرار دهد
باید بفکر چاره بود و جنبش سبز را از این وضعیتی که در ان گرفتار امده نجات داد. متاسفانه شورای هماهنگی بیشترین تقصیر را در  بوجود امدن این وضعیت دارد