۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

بالاترين به كجا ميرود؟

حساب كاربريم در بالاترين بسادگى اب خوردن مسدود شد. البته علتش را هم بوسيله ايميلى كه برايم فرستادند ً تهديد، توهين و فحاشىً عنوان كردند. برايم خيلى جالب است كه كامنتى كه باعث مسدود شدن حساب كاربرى من شده نه تهديدى را در بر داشت و نه توهين و فحاشى البته اگر بكار بردن ًحراميان خامنه اىً را درز بگيريم. خوب نه تنها من كه بسيارى از كاربران بالاترين عوامل و جرثومه هاى خامنه اى و وزارت اطلاعاتش را با عنوان حراميان خامنه اى نام ميبرند، حالا چه پيش امده كه بالاترين نسبت به اين واژه تركيبى كه بحق گوياى واقعيتى انكار ناپذير در مورد گروهى است كه كارشان به انحراف كشاندن بحث ها و اخبار مربوط به ايران ميباشد، حساسيت نشان ميدهد و حساب كاربرى افراد را مسدود ميكند، جاى سؤال جدى دارد. جاى تاسف دارد كه سايتى مانند بالاترين تبدىل شده است به محلى براى عقده گشائيهاى گروه هاى سياسى و هوادارانشان از يك سو و جولان مزدوران خامنه اى از سوى ديگر.