۱۳۹۱ مرداد ۳, سه‌شنبه

مرغ و ملت گريه

مدتى است مرغ ضمن گراني كمياب هم شده و مردم براي خريد ان سر و دست ميشكنند.
در اين رابطه بي بي سي نظرات مردم را جويا شده بود كه يكي از شنوندگانش در اخر صحبتهايش به گريه افتاد. از گراني
ملاي بي سر و پائي بنام مكارم شيرازي گفته است كه مرغ نخوريد و وعده داده است كه خودش هم ازين پس از خوردن مرغ اجتناب ميكند و ضمنا اضافه كرده كه اساسا بنا بر نظر پزشكان خوردن گوشت مضر است
به اين ميگويند حرامزادگي آخوندي
من مانده ام حيران كه چه بلائي بايد اين نظام بر سر مردم بياورد تا به شخصيت انساني شان بر بخورد و خورد را تحقير شده ببينند و دست به اعتراض بزنند.