۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

ترس خامنه ای

خامنه ای بشدت ترسیده طوری که حتی نمیتواند این ترس را پنهان کند. کسی که همواره حفظ ظاهر میکرد اکنون چنان وحشت زده شده که برای نجات به قم میرود و پنهانی تلاش میکند تا بلکه حمایت بعضی از مراجع را بدست آورد که البته بجز همان یکی دوتای حکومتی بعید است کسی از او حمایت کند برای همین فرمان حمله به بیت مرحوم منتظری و آقای صانعی را پیشاپیش صادر کرده تا به دیگران پیام داده باشد که حواسشان جمع باشد که با چه جانوری سرو کار دارند. حال باید منتظر شد و دید دست آورد قم چه میتواند باشد
انزوای بیشتر خامنه ای یا بی آبروئی بیشتر مرجعیت


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر