۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

وقاحت؟

دوباره آخوند یزدی افسار پاره کرد و چرندیاتی در مورد خامنه ای بخورد کسانی داد که بهتر از همه به بی لیاقتی و بی درایتی خامنه ای واقف هستند، و شاید در همان هنگامی که یزدی در مدح خامنه ای عربده میکشید، در دل از خنده بقول معروف ریسه میرفتند. اما براستی برای وقاحت این طایفه باید واژگان جدیدی خلق کرد چرا که هیچ کلمه ای نمیتواند بخوبی حق مطلب را در مورد این حرامیان بیان کند. الان یک سال است که مدام از نابودی "فتنه" دم میزنند اما همینکه گمان میبرند ممکن است تظاهراتی انجام شود به ناگاه کشور در لاک حکومت نظامی فرو میرود و شهر در اختیار نظامیان و عده ای دیوانه زنجیری بنام لباس شخصی قرار میگیرد. و در همین حال در برابر دوربینهای خبرنگاران اعلام میکنند "ایران آزادترین کشور جهان است" ! من از شما میپرسم برای این همه وقاحت چه واژه ای باید بکار برد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر