۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

سال پیروزی

در مسائل اجتماعی نباید و نمیتوان زمان مشخصی برای به رسیدن به اهداف مشخص تعیین کرد یعنی علمی نسیت که ما بگوئیم مثلا در فلان تارخ حکومت سرنگون میشود و یا تغییرات اساسی بوقوع میپیوندد. همۀ اینها درست ولی نمیدانم این چه صدائی است که همواره در گوشم زمزمه میکند: امسال، سال سرنوشت است. امسال، سال پیروزی آزادی است. امسال، سال ببار نشستن خون ندا و سهراب و هزاران شهیدی است که درتمام این سالهای مبارزه برای آزادی بخاک افتادند. امسال، سال پیروزی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر