۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

نوروز پیروز آمد

.
نوروز امسال حال و هوای دیگری دارد، یعنی آنچه را سالها در انتظارش بودیم در ماههای گذشته بوقوع پیوست و امید به برچیده شدن بساط دجالیت و دروغ و مذهب ریائی در جانمان احیا شد. جنبشی جوانه زد که چشم براهش بودیم، جنبش فراگیر مردمی بر علیه حاکمیت زور و زر و تزویر.از این رو نوروزمان امسال تفاوتی کیفی با سالهای قبل دارد، هر چند نمیتوان منکر مبارزه ای بی امان در سالهای گذشته بود. نوروز بر همگی مبارزان راه آزادی ایران گرامی باد. باشد که سال 89، سال پیروزی نهائی مردم ایران بر سیاهی حاکمیت جور باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر