۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

پهلوی ها و آزادی

مدتهاست فکر میکنم چرا باید یک عده مرتب از سالروز رضا شاه و عقدنامۀ محمدرضا و فرح و... بنویسند و با چنان آب و تابی که گویا بهشتی بوده ایران در زمانهای گذشته که اینان همه کارۀ این مملکت بوده اند. عجیب است، دم از آزادی و دمکراسی میزنند و رهبرانشان رضا خان و پسرش هستند! ای کاش قدری بر آزادی تامل کنند تا بدانند که چگونه بیش از 50 سال در زنجیر استبداد آن پدر و پسر بود. پدیدۀ نظام "اسلامی" نتیجۀ منطقی جنایتهای دوران سلطنت است که هر صدای مخالفی را با زندان و شکنجه و اعدام خاموش کردند و یک سکوت گورستانی بر کشور حاکم ، که خوب معلوم است که در گورستان روحانیت دست بالا را داشتند و در نهایت نظام مورد نظر خودشان را پیاده کردند. و اما اینهائی که دم از دمکراسی میزنند و همچنان به سلطنت پهلوی وفادارند، یا نمیدانند دمکراسی چیست، یا شناختی از پهلوی ها ندارند و یا نه، همه چیز را میدانند و دمکراسی را هم از همه بهتر میفهمند اما شارلاتانهائی هستند که بدنبال بازگشت به دوران غارت این سرزمین میباشند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر