۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

حمله به مجاهدین

مردم شریف ایران، ایرانیان خارج از کشور
از امروز صبح نیروهای عراقی حملات گسترده ای را بر علیه ساکنین اشرف آغاز کرده اند و کیست که نداند این امر به دستور مستقیم خامنه ای صورت پذیرفته. 
مجاهدین بی سلاح و بی دفاع مورد وحشیانه ترین حملات قرار دارند. جامعۀ جهانی تا بحال سکوت اختیار کرده و اگر شما که در کشورهای اروپائی و امریکا زندگی میکنید نیز سکوت کنید، فاجعه ای انسانی را مهر تایید زده اید. به سمت سفارتخانه های امریکا حرکت کنید و صدای مظلومیت اشرف نشینان را فریاد کنید
این اقدام مالکی نمیتواند بدون آگاهی امریکا باشد. اتفاق نامیمونی در شرف انجام است. گویا جمهوری اسلامی وعده هائی به امریکا داده و در عوض برای کشتار مجاهدین از امریکا چراغ سبز گرفته که با وجود حضور وزیر دفاع امریکا در عراق، مالکی جرات میکند و به چنین جنایتی دست میزند
مالکی حقیرتر از آن است که بتواند بتنهائی چنین کاری کند. این معامله ای ننگین است بین امریکا و جمهوری اسلامی
تنها حضور شما در برابر سفارتخانه های امریکا میتواند از این فاجعه جلوگیری کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر