۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

بهمن آزادی بر سر استبداد

سر تا سر ایران در شور و شوق 25 بهمن بسر میبرد و تو میتوانی بسادگی این شور را احساس کنی. جنبش سبز اکنون آبدیده شده و با کوله باری از تجربه به مصاف دیو استبداد میرود و این بار اما میداند که برای آزادی باید که خیابان را فتح کند و میداند چنانچه پیگیر و سمج باشد، اردوی استبداد ریزش های فراوان خواهد کرد و انان که بینابینی هستند به اردوی جنبش خواهند پیوست
هموطنان
خامنه ای رفتنی است اگر 25 بهمن حضورمان را بر نیروهای استبداد تحمیل کنیم

زنده باد آزادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر