۱۳۸۹ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

تحریم 22بهمن

اکنون که روز 25 بهمن برای راهپیمائی مشخص شده و به عقیدۀ حقیر از زیرکی آقایان موسوی و کروبی بود که بجای 22 بهمن که به روال هر ساله تجمعات حکومتی برگزار میشود 25 بهمن را برای راهپیمائی انتخاب کرده اند باید به این اصل اساسی توجه کنیم که روز 22 بهمن تا آنجا که در توان داریم از خانه خارج نشویم حتی برای خرید یا گشت و گذار و یا دید و بازدید. باید که این روز تحریم شود آنگاه درخشش 25 بهمن چند برابر خواهد شد
یک نکتۀ دیگر هم هست که بینهایت ظریف و هوشیارانه انتخاب شده و آنهم تقاضای مجوز برای راهپیمائی 25 بهمن است. آقایان موسوی و کروبی قصدشان رساندن پیام تظاهرات بوده وگرنه بخوبی آگاهند که این سیستم هرگز به تقاضای آنها پاسخ مثبت نخواهد داد، حداقل در شرایط کنونی، و لذا تقاضای مجوز تاکتیکی است که بکار رفته برای رساندن پیام مهم تظاهرات
پس یادمان باشد تحریم 22بهمن و آماده شدن برای تظاهرات 25 بهمن
ضمنا باید بیش از حد معمول هشیار باشیم چرا که ممکن است عده ای با بهانه های مختلف قصد کشاندنمان به تظاهرات حکومتی 22بهمن را داشته باشند لذا آگاه باشیم که بهانه هائی از قبیل تبلیغ برای 25 بهمن در روز بیست و دوم فریبی بیش نیست. وزارت اطلاعات تمامی تلاشش را میکند تا بلکه نیروهای جنبش را به تظاهرات حکومتی بکشاند و لذا از طریق نیروهایش در سایتهای مختلف که در لباس سبز خود را مخفی کرده اند کانالهای انحرافی ایجاد کند. هشیاری ما تمام تلاشهای وزارت اطلاعات را خنثی خواهد کرد
پس همه یک صدا
نه به 22بهمن
آری به 25 بهمن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر