۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

ما پیروزیم اگر

حاکمیت جور و جنایت با تمام توان حداکثر استفاده را از داشته هایش میکند. یعنی استفاده از نیروهای انتظامی و بسیجی و گارد مخصوص خامنه ای بنام لباس شخصی ها. در مقابل، جنبش سبز تنها امکانش حضور در خیابانهاست و چنانچه خیابان را از دست بدهد، حال به هر دلیلی که میخواهد باشد، به مرور به انفعال کشیده شده و تنها به نق زدنهای گاه و بیگاه دچار خواهد شد. لذا از تمامی کسانی که دل در گرو آزادی ایران و ایرانی دارند، بخصوص آقایان موسوی و کروبی انتظار میرود مردم را از این سلاح موثر محروم نکنند و با هوشیاری و تاکتیکهای موثرمردم را به خیابان دعوت کنند. حاکمیت وحشت غیرقابل تصوری از حضور مردم در خیابانها دارد. متاسفانه خرداد را از دست دادیم، بیائید برای 18 تیر برنامه ریزی کنیم. حاکمیت توان بسیج نیرو در دراز مدت را ندارد و چنانچه مردم بطور مداوم خیابانها را تسخیر کنند، شک نکنید که پیروزی جنبش سبز قطعی خواهد بود. مردم تا بحال بهای زیادی برای آزادی پرداخته اند نگذاریم خونهای ریخته شده و روح های زخم دیده عزیزانمان بهدر رود. ما پیروزیم اگر به قدرت خود ایمان آوریم. ما پیروزیم اگر به پوشالی بودن حاکمیت ایمان بیاوریم. ما پیروزیم اگر با هم باشیم و با هم سرود آزادی سردهیم.
دوستان، عزیزان، خواهران و برادران، چشمان ندا ما را به خیابان فرا میخواند، نگاه سهراب در انتظار ماست و مظلومیت ترانه و همۀ شهیدانمان و اسیرانمان چشم انتظار حضور ما در خیابانهاست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر