۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

خامنه ای، بینهایت پست

چند روزی است که تلاش میکنم صفتی برای خامنه ای پیدا کنم که توصیف مناسبی برای او باشد اما بی نتیجه و تو گوئی کلمات و واژه ها شرم دارند از اینکه در مورد این جانور بکار برده شوند. میخواستم خامنه ای را خبیث بنامم دیدم کم است، خامنه ای چندین فاز از خباثت را رد کرده است. گفتم از شما کمک بخواهم تا بلکه بتوان صفتی برای خامنه ای پیدا کرد که حالت شمولیت داشته باشد و در برگیرندۀ صفات زیر باشد با توان چند برابر
خبیث، ملعون، مکار، حسود، موذی، کثیف، جنایتکار، خیانتکار، دروغگو، خودشیفته، ترسو، کینه ای
لطف میکنید اگر بنده را در یافتن این مجهول یاری رسانید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر